''Verjonginscrême op de A7''

Project: Asfaltonderhoud Skiepedrift, Siegerswoude
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Aannemer: Gebr van der Lee - Lelystad
Systeem: Pentack LVOv
Ondergrond: ZOAB
Oppervlakte: ca. 400.000 m²
 

Op de A7 werd in zomer van 2023 een duurzame upgrade uitgevoerd, aannemer Van der Lee in samenwerking met Esha in opdracht van Rijkswaterstaat.

De geavanceerde "verjongingscrème" van Esha, bekend als Pentack, wordt strategisch toegepast om de levensduur van het wegdek te verlengen en onderhoudskosten te minimaliseren.

Deze duurzame aanpak, geïnitieerd door Rijkswaterstaat, benadrukt niet alleen de technologische vooruitgang van Esha (Pentack) maar draagt ook bij aan de visie van Rijkswaterstaat op een toekomstbestendige infrastructuur.

De verjonging op de A7 is een tastbaar resultaat van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Esha om samen een efficiëntere en duurzamere maatregel toe te passen die binnen de duurzame ambities van RWS past. Waarbij veiligheid en het beperken van de overlast voor weggebruiker van groot belang zijn.

 
 
 
 

Toepassing

Deze methode is mogelijk

  • wanneer de wegconstructie geen geotechnische problemen vertoont;
  • de verkeersbelasting beperkt is.

Voor deze methode is het frezen van aanzetten en inlagen niet nodig, waardoor het eventueel vrijkomen van teerhoudend asfalt tot 0 wordt gereduceerd.

Is asfaltwapening de onderhoudsmaatregel voor uw wegdek?

Vraag onze medewekers voor een advies op maat.

~ Bert