Esha en duurzaamheid

Duurzame bronnen behouden

Esha zet zich in om natuurlijke bronnen te behouden. De ontwikkeling en productie van bitumen producten voor de wegenbouw is gericht op minimaal gebruik van energie en grondstoffen. Esha is actief betrokken bij projecten en organisaties waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken op duurzaam gebied.

Bitumenrecycling

Bitumen is een aardolieproduct. En aardolie wordt in de nabije toekomst schaarser. Daarom ontwikkelde Icopal, waarvan Esha deel uitmaakt, het bitumenrecycling proces (BiELSo-proces). Daardoor kunnen bitumen in principe oneindig hergebruikt worden voor nieuwe bitumineuze producten. Met behoud van alle goede eigenschappen. En met grote winst voor het milieu. Om het milieu verder te besparen heeft een deel van de producten van Esha koolzaadolie als bitumenvervanger.

Esha maakt duurzaam inkopen van infrastructuur mogelijk

In het R&D laboratorium zijn onze specialisten dagelijks bezig met innovatieve oplossingen. Hierdoor kan Esha een toegevoegde waarde leveren aan uw onderhoudsvraagstuk. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaam inkopen of door het aanbieden van
alternatieve oplossingen.

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van de CO2-uitstoot door het verlagen van het energieverbruik en het verminderen van het grondstofverbruik is voor Esha een belangrijk issue. Voor Icopal, waarvan Esha deel uitmaakt, was het een logische stap om deel te nemen aan het CO2-prestatieladder initiatief. De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs bij openbare aanbestedingen.
-prestatieladder, wat Icopal wil bereiken en hoe zij dat wil doen...2Lees meer over de CO

De duurzame oplossingen voor asfalt van Esha

ECO-bitumen: besparing op CO2 en grondstoffen

Bij de productie van ECO-bitumen vervangt Esha een deel bitumen door plantaardige grondstoffen. Toepassing van ECO-bitumen in asfalt, legt CO2 vast in de weg en bespaart kostbare grondstoffen. Esha ECO-bitumen is polymeer gemodificeerd, waardoor het asfalt een hoge kwaliteit heeft met een aantoonbaar langere levensduur.

Bitumen voor duurzame asfaltdeklagen

 Esha ontwikkelt en levert technologie en producten voor het maken van koude asfaltmengsels. Zowel bitumen als bitumenemulsie voor de productie van emulsie asfaltbeton. Het product Eco-Perihalt 45A is bitumen voor asfalt, dat bij lagere temperaturen kan worden verwerkt. Bij de aanmaak wordt een deel bitumen vervangen door de plantaardige, hernieuwbare grondstof koolzaadolie.

Nieuw leven voor oud ZOAB

Met de toepassing van HZ90 bitumen maakt Esha mogelijk, dat 50% oud ZOAB in nieuwe ZOAB deklagen gebruikt kan worden, met goedkeuring van Rijkswaterstaat. 
De milieuwinst is ongekend groot en past prima in het concept van duurzaam bouwen. Gecombineerd met de lagere kostprijs en langere levensduurverwachting in vergelijking met andere ZOAB mengsels biedt dit asfaltmengsel op basis van hergebruikt ZOAB (R-ZOAB) de oplossing voor ZOAB in de toekomst.

Levensduurverlengend onderhoud

Asfalt veroudert door omgevingsfactoren en verkeersbelasting en verliest daardoor zijn functie. Met één of meerdere PenTack® behandelingen (geschikt voor alle soorten asfalt) kunt u de levensduur van uw wegdek verdubbelen, tegen minimale kosten en met een positieve bijdrage aan het milieu. Uit vergelijking door TNO van onderhoud met PenTack met conventioneel onderhoud voor ZOAB blijkt dat het PenTack systeem een gunstiger milieuprofiel kent.

Levensduurverlengend onderhoud met PenTack

Meer weten?

Neem contact op met onze medewerker. Wij vertellen u graag hoe u onze duurzame oplossingen optimaal inzet binnen uw project!

~ Romke 

WhatsApp Icon