Verjongingskuur asfalt Coentunnel

Project: Preventief levensduurverlengend asfaltonderhoud
Locatie: Coentunnel (augustus 2023)
Systeem: Esha Pentack
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Duurzaam asfaltonderhoud

Een deel van het Coentunnel wegenareaal is onderhouden met het verjongende onderhoudsconcept Pentack. Rijkswaterstaat stelt hoge eisen aan het onderhoud van rijkswegen. Daarom mogen de partijen die het onderhoud uitvoeren alleen met gevalideerde producten zoals Pentack werken.

Zoab hoeft dankzij een verjongingskuur met Pentack minder snel volledig vervangen te worden. De levensduur van het wegdek wordt met minimaal drie jaar verlengd. Dat scheelt enorm qua tijd, kosten en CO2-uitstoot. Op die manier levert Rijkswaterstaat een grote bijdrage aan de duurzaamheid van het wegenonderhoud in Nederland.

Minimale verkeershinder

Een snelle beschikbaarheid van de weg is een belangrijk uitgangspunt van Rijkswaterstaat. Het aanbrengen van Esha Pentack verzoorzaakt minimale overlast voor de weggebruiker. Het wordt aangebracht door een computergestuurd sproeisysteem. Het product dringt uit zichzelf tot diep in de poriën van de deklaag. In de emulsiefase kan de weg worden afgestrooid ten behoeve van de stroefheid en kan deze weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

Is PenTack behandeling de onderhoudsmaatregel voor uw wegdek?

Vraag onze medewekers voor een advies op maat.

~ Emile 

WhatsApp Icon